Sówka pomoże dzieciom z autyzmem


Zwycięski projekt konkursowy stworzony został przez uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Uczniowie stworzyli aplikację Sówka, która ma pomóc osobom z zaburzeniami mowy.

Program Sówka przeznaczony jest dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególności dla dzieci z: autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, z alalia, z afazją, z obniżoną sprawnością intelektualną, z opóźnionym rozwojem mowy. Program Sówka powstał z myślą o dzieciach i ich rodzicach, którzy często są bezradni wobec dysfunkcji własnego dziecka. Głównym celem programu jest stymulacja oraz usprawnianie systemu językowego.

W programie znajdziemy:

  • ćwiczenia stymulujące rozwój językowy;
  •  ćwiczenia rozwijające mowę czynna i bierną;
  •  ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa;
  •  ćwiczeń polegających na układaniu szeregów;
  •  ćwiczeń polegających na układaniu sekwencji;
  •  ćwiczenia uczące rozpoznawania liter;
  •  ćwiczenia klasyfikacji liter w odróżnieniu ich wielkości i koloru;
  •  ćwiczenia czytania metodą sylabową;
  •  ćwiczenia grafomotoryczne;
  •  ćwiczenia rozwijają percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową.


Program zawiera proste polecenia, ciekawy system nagród oraz atrakcyjną i bliską dziecku szatę graficzną, co w całości zachęca do ćwiczeń językowych.
 


Opublikowane 2015-12-28 13:23:17

Autor: bmatuszek