Ulotka szkoły

Powrót do listy
Autor:
{{ project.info.owner.login }}
Utworzono:
{{ project.info.created_at }}
Główny język:
{{ project.info.language }}
Ulubione:
{{ project.info.stargazers_count }}
Obserwują:
{{ project.info.watchers }}
Commitów:
{{ project.commits.length }}

Brak informacji o projekcie.

Jeżeli jesteś jego autorem - utwórz plik README.md lub skorzystaj z kreatora GitHub.

Uczestnicy

{{ author.login }}

Ostatnie commity