Konkurs

Fundacja Media 3.0 ogłasza konkurs na społeczną aplikację mobilną lub webową dla uczestników i uczestniczek szkolnych klubów Lab 3.0, biorących udział w projekcie “Akademia 3.0 - apki.org”.

Ideą konkursu jest promowanie partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym poprzez tworzenie aplikacji webowych lub mobilnych służących celom społecznym.

Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub drużynowo (maksymalnie 3 osoby).
Termin składania prac: 30 listopada 2015 r.
Szczegółowy opis techniczny (składanie prac przez repozytoria) znajduje się w Regulaminie konkursu.
Prace podlegają ocenie internautów i Kapitule Konkursu.
Nagrodą w konkursie są wysokiej jakości tablety oraz dodatkowe wsparcie mentorów na rozwijanie aplikacji.


Zgłoś projekt do konkursu!* Lista projektów konkursowych*

* Należy zaznaczyć "praca konkursowa" dodając projekt. Opcja aktywna wyłącznie dla Edukatorów - zgłoś się do swojego Edukatora.